Tin tức

VCBS News

THỊ TRƯỜNG UPCOM

VRG: Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 300.000 CP

Thứ 4, 13/01/2021
VRG: Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 300.000 CP
- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng
- Mã chứng khoán: VRG
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.500.000 CP (tỷ lệ 5,79%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Thế Nghĩa
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1.500.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 300.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.200.000 CP (tỷ lệ 4,63%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Số lượng cổ phần của Công ty Mẹ Tập đoàn và các đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn chào bán với số lượng lớn, trong thời gian ngắn nên thị trường không hấp thụ hết. Hơn nữa, mức giá tham chiếu của thị trường phần nào chưa đạt như kỳ vọng của Tập đoàn.
- Ngày bắt đầu giao dịch: 09/12/2020
- Ngày kết thúc giao dịch: 07/01/2021.
Theo HNX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.