Tin tức

VCBS News

THỊ TRƯỜNG UPCOM

VTK: Vũ Tiến Duy - Ủy viên HĐQT, Giám đốc - đã mua 40.000 CP

Thứ 5, 14/01/2021
VTK: Vũ Tiến Duy - Ủy viên HĐQT, Giám đốc - đã mua 40.000 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Vũ Tiến Duy
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Giám đốc
- Mã chứng khoán: VTK
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 40.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 40.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 40.000 CP (tỷ lệ 0,96%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 10/12/2020
- Ngày kết thúc giao dịch: 08/01/2021.
Theo HNX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.