Tin tức

VCBS News

THỊ TRƯỜNG UPCOM

XDH: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Thứ 4, 12/06/2019
XDH: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
.

Tài liệu đính kèm
  000000008546996_001da_chuyen_doi.pdf
Theo HNX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.