Tin tức

VCBS News

ĐẠI CHÚNG CHƯA NIÊM YẾT

DAB: Thay đổi thời gian họp Đại hội cổ đông

Thứ 2, 01/04/2013

Căn cứ theo công văn số 128/2013/TB-NHĐA-HĐQT ngày 23/03/2013 của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Á (Mã CK: DAB), Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP. HCM (CNVSD) thông báo về việc thay đổi thời gian họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 tại Thông báo số 305/TB-CNVSD ngày 05/02/2013 của CNVSD, chi tiết như sau:

 

Nội dung

Thông tin đã thông báo

Thông tin điều chỉnh

- Thời gian tổ chức Đại hội:

Dự kiến ngày 12/03/2013

Sẽ thông báo sau

 

Lý do điều chỉnh: Để chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo nội dung chương trình Đại hội (cần được điều chỉnh theo thông báo ghiamr mức tăng trưởng tín dụng năm 2013 theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước)

 

Các nội dung khác tại Thông báo số 305/TB-CNVSD ngày 05/02/2013 của CNVSD không thay đổi.

 

Trân trọng.

Theo TTLKCKVN


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.