Tin tức

VCBS News

ĐẠI CHÚNG CHƯA NIÊM YẾT

STJ - Thay đổi ngày để trả cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt

Thứ 6, 22/11/2013

Căn cứ theo thông báo số 209/2013/TB-VTS-TCKT ngày 19/11/2013 của Công ty Cổ phần Vận tải Sonadezi thông báo về thay đổi ngày để trả cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM (CNVSD) thông báo như sau:

- Tên TCPH: Công ty Cổ phần Vận tải Sonadezi

- Mã chứng khoán: STJ

- Ngày đăng ký cuối cùng: 06/08/2013

Nội dung Thông tin đã thông báo Thông tin thay đổi
Thời gian thực hiện: 20/08/2013 25/11/2013
- Lý do: Do tình hình kinh tế khó khăn, một số khách hàng của Công ty đã chậm trễ trong việc thanh toán công nợ với công ty.

Các nội dung khác tại Thông báo số 1019/TB-CNVSD ngày 23/07/2013 không thay đổi.

Theo TTLKCKVN


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.