Tin tức

VCBS News

ĐẠI CHÚNG CHƯA NIÊM YẾT

Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của CTCP In và Thương mại Thống Nhất

Thứ 5, 13/06/2013

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) trân trọng thông báo về việc Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của CTCP In và Thương mại Thống Nhất.

Nội dung chi tiết theo file đính kèm:

CTCP in va TM TN

Theo VCBS


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.