Tin tức

VCBS News

ĐẠI CHÚNG CHƯA NIÊM YẾT

Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty CP In và Thương mại Thống Nhất

Thứ 2, 16/06/2014

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần in và thương mại Thống Nhất trân trọng thông báo và kính mời Quý vị Cổ đông về dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên  năm 2014 như sau:

Thời gian: 8h00 ngày 21 tháng 06 năm 2014. (Thời gian đón tiếp, làm thủ tục từ 7h30)

Địa điểm: Công ty cổ phần in và thương mại Thống Nhất số 107 Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Đối tượng tham gia: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần in và thương mại Thống Nhất theo danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách ngày 07/06/2014.

Nội dung:

-  Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014;

-  Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động SXKD năm 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014;

-  Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kiểm toán các chỉ tiêu tài chính năm 2013, Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013, Kế hoạch tài chính năm 2014;

-  Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát;

-  Thông qua Thông qua Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Công ty cổ phần in và thương mại Thống Nhất với Công ty cổ phần Lương Gia về việc đầu tư xây dựng, vận hành và kinh doanh tòa nhà Trung tâm giao dịch thương mại, khách sạn Thống Nhất Plaza tại 24 Lý Quốc Sư, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

-  Thông qua Biên bản, dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Tài liệu đính kèm: Quyết định của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014; Chương trình Đại hội; Báo cáo của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014; Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động SXKD năm 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014; Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kiểm toán các chỉ tiêu tài chính năm 2013, Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013, Kế hoạch tài chính năm 2014; Báo cáo của Ban Kiểm soát; Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014; Giấy ủy quyền.

Ủy quyền tham dự Đại hội: Việc ủy quyền tham dự Đại hội được quy định tại Điều 20 của Điều lệ Công ty cổ phần in và thương mại Thống Nhất. Trường hợp Quý cổ đông không có người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội, Quý Cổ đông có thể uỷ quyền cho một trong số các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần in và thương mại Thống Nhất.

Để làm tốt công tác chuẩn bị cho Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông (hoặc người được ủy quyền) vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội qua điện thoại, thư, fax về Phòng Tổ chức Hành chính Công ty số 107 Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội (Mrs. Vũ Thanh Hương) trước 16h00 ngày 20/06/2014. 

Lưu ý: Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo CMTND, Thư mời họp và Giấy ủy quyền (nếu có).

Thông báo này thay cho Thư mời họp nếu Quý Cổ đông chưa nhận được Thư mời họp.

Trân trọng thông báo.

Xin xem thêm file đính kèm:

1. Báo cáo tài chính 2013

2. Giấy ủy quyền

Theo Website công ty


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.