Tin tức

VCBS News

ĐẠI CHÚNG CHƯA NIÊM YẾT

WEB: Thanh toán cổ tức

Thứ 2, 16/09/2013

Căn cứ theo công văn số 2159/NHPT ngày 22/08/2013 và 2409/NHPT ngày 12/09/2013 của Ngân hàng TMCP Phương Tây (mã chứng khoán WEB), Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM (CNVSD) thông báo như sau:

- Thông tin đã thông báo tại công văn số 1070/TB-CNVSD ngày 19/08/2013 của CNVSD: Thời gian thanh toán: 22/08/2013

- Thông tin điều chỉnh: Ngân hàng TMCP Phương Tây sẽ thực hiện tạm giữ cổ tức năm 2012. Lý do: Căn cứ vào công văn số 9845/BTC-TCNH ngày 29/07/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn cách thức xử lý khoản tạm ứng cổ tức vượt lợi nhuận.

Theo TTLKCK


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.