Tin tức

VCBS News

ĐẠI CHÚNG CHƯA NIÊM YẾT

WEB: Thanh toán cổ tức bằng tiền mặt

Thứ 5, 15/08/2013

Căn cứ Thông báo số 1017/TB-CNVSD ngày 23/07/2013 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSD) về ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt của cổ phiếu Ngân hàng TMCP Phương Tây (WEB) với ngày thanh toán là ngày 14/08/2013.

Tuy nhiên, đến 15h00 ngày 13/07/2013, CNVSD vẫn chưa nhận được cổ tức bằng tiền từ WEB, vì vậy CNVSD không thể thực hiện việc chuyển tiền thanh toán cổ tức cho các công ty chứng khoán thành viên.

CNVSD sẽ thực hiện thanh toán cổ tức cho các công ty chứng khoán thành viên ngày sau khi nhận được tiền cổ tức từ WEB.

Theo TTLKCKVN


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.