Tin tức

VCBS News

ĐẠI CHÚNG CHƯA NIÊM YẾT

WEB: Thay đổi thời gian thanh toán cổ tức

Thứ 3, 20/08/2013

Căn cứ theo công văn số 2041/2013/CV ngày 13/08/2013 của Ngân hàng TMCP Phương Tây (mã chứng khoán WEB), Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM (CNVSD) thông báo việc thay đổi thời gian thanh toán cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt của cổ phiếu WEB như sau:

- Thông tin đã thông báo tại công văn số 1017/TB-CNVSD ngày 23/07/2013 của CNVSD:

Thời gian thành toán: 14/08/2013

- Thông tin điều chỉnh:

Thời gian thanh toán: 22/08/2013

- Lý do điều chỉnh: Chờ hoàn tất phương án xử lý đối với khoản tạm ứng cổ tức vượt quá trong năm 2011 theo công văn số 9845/BTC-TCNH của Bộ Tài chính ngày 29/07/2013.

 

Theo TTLKCK


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.