Tuyển dụng

KHỞI NGHIỆP CÙNG VCBS

VCBS: THÔNG BÁO DANH SÁCH ỨNG VIÊN THỰC TẬP SINH THAM GIA VÒNG PHỎNG VẤN

Thứ 4, 24/12/2014

THÔNG BÁO DANH SÁCH ỨNG VIÊN THỰC TẬP SINH THAM GIA VÒNG PHỎNG VẤN

Căn cứ kết quả của vòng thi viết, Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) thông báo danh sách ứng viên Thực tập sinh năm 2014 tham gia vòng phỏng vấn. Cụ thể như sau:

1. Danh sách ứng viên Thực tập sinh: theo danh sách đính kèm.

2. Thời gian phỏng vấn: VCBS sẽ liên hệ trực tiếp tới các ứng viên để thông báo lịch cụ thể.

Trân trọng thông báo./.

Theo VCBS