Truyền thông

TIN QUẢN LÝ SỔ CỔ ĐÔNG

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN RA CÔNG CHÚNG CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY LẮP AN GIANG

Thứ 3, 29/09/2020

Căn cứ Quyết định số 2182/QĐ-UBND ngày 14/09/2020 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp An Giang, Ban tổ chức đấu giá bán cổ phần thông báo về việc tổ chức bán đấu giá như sau:

1.    Tên doanh nghiệp bán đấu giá: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY LẮP AN GIANG.
Địa chỉ: Số 316/1A Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
Điện thoại: 0296.3846100 – 3841609 – 3844032            
2.    Ngành nghề kinh doanh chính: buôn bán vật liệu xây dựng, nhà thầu xây dựng, sản xuất và bán buôn gạch.
3.    Vốn điều lệ: 287.227.890.000 đồng đồng, tương đương 28.722.789 cổ phần (mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần)
4.    Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 7.722.638 cổ phần, chiếm 26,89% vốn điều lệ.
5.    Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.
6.    Tổ chức tư vấn: Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á.
7.    Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá.
-    Loại cổ phần chào bán: cổ phần phổ thông    - Giá khởi điểm: 45.400 đồng/cổ phần.
-    Mệnh giá một cổ phần: 10.000 đồng    - Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 7.722.638 c cổ phần.
8.    Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: từ  ngày 29/09/2020 đến 16h00 ngày 26/10/2020 tại các Đại lý đấu giá.  
9.    Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: trước 15h00 ngày 22/10/2020 tại các Đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.
10.    Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 26/10/2020 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.
11.    Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 27/10/2020 đến ngày 05/11/2020 tại các Đại lý đấu gía.
12.    Thời gian hoàn trả tiền cọc: từ ngày 27/10/2020 đến ngày 05/11/2020 tại các Đại lý đấu giá.

Tài liệu đính kèm

Theo VCBS