Truyền thông

TIN QUẢN LÝ SỔ CỔ ĐÔNG

THÔNG BÁO VỀ VIỆC MẤT SỔ CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN CỦA BÀ TRẦN THỊ TUYẾT NHUNG

Thứ 6, 17/03/2017

- Căn cứ Quy chế chuyển nhượng cổ phần của Công ty cổ phần Dược Danapha

- Căn cứ đơn báo mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của Bà Trần Thị Tuyết Nhung ngày 17/03/2017

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Đà Nẵng xin thông báo về việc mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần sau:

- Tên cổ đông: Trần Thị Tuyết Nhung

- Số CMND: 200010035           Ngày cấp: 27/03/2007         Nơi cấp: CA Đà Nẵng

- Mã cổ đông: DNP381

- Số cổ phần sở hữu: 2.000 cổ phần (Bằng chữ: Hai nghìn cổ phần)

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo này, nếu không có bất kỳ khiếu nại nào, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dược DANAPHA sẽ cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông Trần Thị Tuyết Nhung.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Phòng Kế toán Tổng hợp VCBS Đà Nẵng - Tầng 12, số 135 Nguyễn Văn Linh, P. Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng.

Số điện thoại liên hệ: 0511 3 888 991 máy lẻ 822 hoặc 820 - Số fax: 0511 3 888 881.

Trân trọng thông báo ./.

Theo VCBS