Truyền thông

TIN QUẢN LÝ SỔ CỔ ĐÔNG

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NGỪNG NHẬN HỒ SƠ CHUYỂN NHƯỢNG TRÁI PHIẾU VÀ THU HỒI LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU TRÁI PHIẾU

Thứ 5, 05/01/2017

Để phục vụ cho việc thanh toán lãi, gốc Trái phiếu VCBS_BOND_2015_01 cho các Trái chủ, Công ty TNHH Chứng khoán NH TMCP Ngoại Thương Việt Nam xin thông báo về việc ngừng nhận hồ sơ chuyển nhượng trái phiếu và Thu hồi lại Giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu, cụ thể như sau :

1. Trái phiếu tạm thời ngừng chuyển nhượng :  

- Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty TNHH Chứng Khoán

NH TMCP Ngoại Thương Việt Nam

(Phát hành năm 2015, tổng mệnh giá 300 tỷ VNĐ)

- Kỳ hạn Trái phiếu: 02 năm

- Ngày phát hành Trái phiếu:26/01/2015

- Ngày đến hạn thanh toán nợ gốc:26/01/2017

- Hình thức Trái phiếu: Ghi sổ

- Lãi suất Trái phiếu cho kỳ trả lãi: 8.5%/năm                                

 2. Ngày khoá sổ (chốt danh sách trái chủ) và thanh toán lãi, gốc Trái phiếu: 

- Ngày chốt danh sách trái chủ: 23/01/2017

- Ngày thanh toán lãi, gốc Trái phiếu: 02/02/2017 (do ngày đáo hạn 26/01/2017 đến hết ngày 01/02/2017 rơi vào kỳ nghỉ tết Nguyên đán)

 3. Thời gian ngừng nhận chuyển nhượng :

VCBS sẽ ngừng nhận hồ sơ chuyển nhượng Trái phiếu Công ty TNHH Chứng khoán NH TMCP Ngoại Thương Việt Nam từ ngày 23/01/2017 đến ngày 26/01/2017.

 4. Thu hồi lại Giấy chứng nhận sở hữu Trái phiếu:

VCBS sẽ thu hồi Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái phiếu VCBS_BOND_2015_01 trong thời gian từ 23/01/2017 đến ngày 25/01/2017 tại các điểm giao dịch của VCBS trên toàn quốc.

  5.   Thanh toán lãi và gốc Trái phiếu

- Đối với khoản tiền lãi Trái phiếu của kỳ 27/07/2016 – 26/01/2017: VCBS sẽ thực hiện chuyển khoản vào Tài khoản Ngân hàng đã đăng ký của Trái chủ.

- Đối với khoản tiền gốc: VCBS sẽ thực hiện chuyển khoản vào Tài khoản Ngân hàng đã đăng ký của Trái chủ ngay sau khi VCBS nhận được Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu. Khoản tiền gốc sẽ không được tính lãi phát sinh từ Ngày Đáo Hạn đến ngày thực tế VCBS nhận được Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái phiếu tương ứng.

Trân trọng thông báo./.

Theo VCBS