Truyền thông

TIN QUẢN LÝ SỔ CỔ ĐÔNG

THÔNG BÁO V/v: Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền từ nguồn lợi nhuận sau thuế cho các cổ đông chưa lưu ký

Thứ 4, 11/10/2017

Căn cứ :

  • Hợp đồng dịch vụ số 06/2008/VCB-VCBS ngày 30/06/2008  giữa Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCB) và Công ty Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCBS) và các Phụ lục kèm theo.
  • Công văn số 14445/VCB-CL&TKTH  ngày 09/10/2017 về việc: chi trả cổ tức 2016 của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.

 

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam xin thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền đối với các cổ đông chưa thực hiện lưu ký cổ phiếu VCB như sau :

  1. Chứng khoán của tổ chức phát hành :

-     Tên chứng khoán : Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

-     Mã chứng khoán : VCB                     

-     Loại chứng khoán : Cổ phần phổ thông                    

-     Mệnh giá : 10.000 đồng

  1. Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền:

-          Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)

-          Thời gian thực hiện: bắt đầu từ ngày 16/10/2017

  1.  Đối tượng nhận cổ tức:

Là các cổ đông nắm giữ cổ phiếu VCB nhưng chưa thực hiện lưu ký chứng khoán lên Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 29/09/2017.

      4.   Địa điểm và cách thức chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2016:

4.1 Địa điểm chi trả cổ tức:

  • VCBS Trụ sở chính:

Địa chỉ : Tầng 12 Tòa nhà Vietcombank Tower - 198 Trần Quang Khải, TP. Hà Nội.

Điện thoại liên hệ : 0243.9.366990 (Ext: 196).   

  • VCBS chi nhánh Đà Nẵng:

Địa chỉ : Tầng 12, Số 135 Nguyễn Văn Linh, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

Điện thoại liên hệ: 0236.3888991 (Ext: 14/24)

  • VCBS chi nhánh TP HCM:

Địa chỉ : Lầu 1, Tòa nhà Green Star, Số 70 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại liên hệ: 0283.820 8116 (Ext: 203/206/207)

4.2 Thủ tục chi trả :

  • Đối với cổ đông là cá nhân :

-          Giấy đề nghị nhận cổ tức (theo mẫu của VCBS).

-          Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Chứng thư khác (được ghi trên Sổ chứng nhận cổ đông VCB).

-          Sổ chứng nhận cổ đông VCB.

Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác nhận cổ tức thay thì phải có giấy ủy quyền hợp pháp (có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền) và giấy tờ tùy thân của người được ủy quyền.

  • Đối với cổ đông là pháp nhân :

-          Giấy đề nghị nhận cổ tức (theo mẫu của VCBS).

-          Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (sao y bản chính)

-          Giấy giới thiệu của tổ chức và giấy tờ tùy thân của người đi làm thủ tục lĩnh cổ tức.

-          Sổ chứng nhận cổ đông VCB.

 

Trân trọng thông báo./.

 

                                                      

 

Theo VCBS