Truyền thông

TIN QUẢN LÝ SỔ CỔ ĐÔNG

Thông báo mất giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu của bà Hoàng Lệ Thủy

Thứ 3, 10/04/2018

THÔNG BÁO

  • Căn cứ Bản Cáo Bạch Ngày 26 tháng 05 năm 2017 do Công ty Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (“TCPH”) công bố;
  • Căn cứ Quy chế Quản lý, Chuyển nhượng Trái phiếu VCBS_BOND_2017_02 ngày 16/07/2017 của Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam;
  • Căn cứ Giấy đề nghị Cấp lại Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu VCBS của Bà: Hoàng Lệ Thuỷ  ngày 06/04/2018

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam xin thông báo về việc mất Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu sau:

  • Tên Người Sở Hữu Trái Phiếu:                             Hoàng Lệ Thủy
  • Số CMT/Hộ chiếu: 011109051  Cấp ngày: 24/02/2009   Tại: Hà Nội                  
  • Mã số Người Sở Hữu Trái Phiếu :                        VCBS_BOND_2017_02_023
  • Số Trái phiếu sở hữu:                                            4.000 (Bốn nghìn) trái phiếu 

Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo này, nếu không có bất kỳ khiếu nại nào, Công ty TNHH Chứng Khoán NH TMCP Ngoại Thương Việt Nam sẽ cấp lại Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu cho Bà: Hoàng Lệ Thủy

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Dịch vụ Khách hàng Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

  • Hội sở chính:              024.39366990 (máy lẻ: 196)                      Fax: 024.39367522
  • Chi nhánh TP. HCM: 028.38200799 (máy lẻ: 209,215)              Fax: 028.38200771
  • Chi nhánh Đà Nẵng:  0236.38888991 (máy lẻ: 822)                    Fax: 0236.3888881

Kính báo !

Theo VCBS