Truyền thông

TIN QUẢN LÝ SỔ CỔ ĐÔNG

Thông báo về việc mất Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP của Hà Việt Phương

Thứ 6, 22/12/2017
  • Căn cứ  Hợp đồng cung cấp dịch vụ hỗ trợ các giao dịch của cổ đông chưa lưu ký số 01/HVN-VCBS-2017 ngày 28/08/2017 giữa Tổng công ty Hàng Không Việt Nam –CTCP (HVN) và công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
  • Căn cứ đề nghị cấp lại GCNSHCP của cổ đông Hà Việt Phương  ngày 21/12/2017

Công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam xin thông báo về việc mất Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần sau:

  • Tên cổ đông:               Hà Việt Phương
  • Số CMT/Hộ chiếu:      012607000      Cấp ngày: 31/03/2003   Tại: Hà Nội
  • Mã cổ đông:                HVN-03614
  • Số cổ phần sở hữu:      400  ( Bốn trăm ) cổ phần 

Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo này, nếu không có bất kỳ khiếu nại nào, Tổng công ty Hàng Không Việt Nam – CTCP  sẽ cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông Hà Việt Phương

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Phòng Dịch vụ Khách hàng Công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

  • Hội sở chính:               02439.366.990 (máy lẻ: 192,193, 139)                      
  • Chi nhánh TP. HCM: 0283.820 8116 (máy lẻ : 621)
  • Chi nhánh Đà Nẵng:   02363888991 (Ext: 882)        

Kính báo !

Theo VCBS