Truyền thông

TIN QUẢN LÝ SỔ CỔ ĐÔNG

Thông báo về việc mất Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP của bà Đoàn Ngọc Liễu

Thứ 2, 04/12/2017

THÔNG BÁO

  • Căn cứ  Hợp đồng cung cấp dịch vụ hỗ trợ các giao dịch của cổ đông chưa lưu ký số 01/HVN-VCBS-2017 ngày 28/08/2017 giữa Tổng công ty Hàng Không Việt Nam –CTCP (HVN) và công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
  • Căn cứ đề nghị cấp lại GCNSHCP của cổ đông Đoàn Ngọc Liễu  ngày 30/11/2017

Công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam xin thông báo về việc mất Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần sau:

  • Tên cổ đông:               Đoàn Ngọc Liễu
  • Số CMT/Hộ chiếu:      074065000061            Cấp ngày: 07/02/2017   Tại: Cục cảnh sát
  • Mã cổ đông:                HVN-05658
  • Số cổ phần sở hữu:      2000 ( Hai nghìn ) cổ phần 

Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo này, nếu không có bất kỳ khiếu nại nào, Tổng công ty Hàng Không Việt Nam – CTCP  sẽ cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông Đoàn Ngọc Liễu

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Phòng Dịch vụ Khách hàng Công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

  • Hội sở chính:               02439.366.990 (máy lẻ: 192,193, 139)                      
  • Chi nhánh TP. HCM: 0283.820 8116 (máy lẻ : 621)
  • Chi nhánh Đà Nẵng:   02363888991 (Ext: 882)        

Kính báo !

Theo VCBS