Truyền thông

TIN QUẢN LÝ SỔ CỔ ĐÔNG

VCBS THÔNG BÁO CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU TRÁI PHIẾU TRẦN NGUYỄN THANH MAI

Thứ 4, 25/03/2020
  • Căn cứ Bản Công bố thông tin  Ngày 07 tháng 12 năm 2018 do Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (“TCPH”) công bố;
  • Căn cứ Hợp Đồng Đại Lý Đăng Ký, Thanh Toán và Quản Lý Chuyển Nhượng ngày 18 tháng 10 năm 2018 giữa Tổ Chức Phát Hành và Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam liên quan đến Trái Phiếu;
  • Căn cứ Giấy đề nghị Cấp lại Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu của Bà: Trần Nguyễn Thanh Mai ngày 19/02/2020.

Ngày 21/02/2020, Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) đã ra thông báo về việc mất Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu sau:                                                                                                                                                                                                                                                                              

  • Tên Người Sở Hữu Trái Phiếu:           TRẦN NGUYỄN THANH MAI
  • Số CMT/Hộ chiếu:  079167001362           Cấp ngày: 17/05/2016   Tại:  Cục Cảnh Sát
  • Mã số Người Sở Hữu Trái Phiếu :                  VCB_BOND_RL06_2018_18_013
  • Số Trái phiếu sở hữu:                                      5.000 (Năm nghìn) trái phiếu 

Tại thời điểm công bố thông tin này (sau thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo mất Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu của Bà: Trần Nguyễn Thanh Mai VCBS không nhận được bất kỳ thông tin nào từ bên thứ ba cũng như không phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan đến Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu nói trên. Vì vậy, Chúng tôi xin thông báo:

  • Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu VCB_BOND_RL06_2018_18_013 của Bà: Trần Nguyễn Thanh Mai nói trên không còn giá trị sử dụng;
  • VCBS sẽ tiến hành cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu cho Bà: Trần Nguyễn Thanh Mai theo quy định.

Kính báo !

Theo VCBS