Truyền thông

TIN QUẢN LÝ SỔ CỔ ĐÔNG

VCBS THÔNG BÁO VỀ VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU CỔ PHẦN CỦA KHÁCH HÀNG VŨ THỊ LAN ANH

Thứ 3, 18/02/2020
  • Căn cứ Bản Công bố thông tin Ngày 22 tháng 10 năm 2018 do Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (“TCPH”) công bố;
  • Căn cứ Hợp Đồng Đại Lý Đăng Ký, Thanh Toán và Quản Lý Chuyển Nhượng ngày 18 tháng 10 năm 2018 giữa Tổ Chức Phát Hành và Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam liên quan đến Trái Phiếu;
  • Căn cứ Giấy đề nghị Cấp lại Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu của Bà: Vũ Thị Lan Anh ngày 04 tháng 11 năm 2019

Ngày 14/01/2020, Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) đã ra thông báo về việc mất Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu sau:                                  

  • Tên Người Sở Hữu Trái Phiếu:                       Vũ Thị Lan Anh
  • Số CMT/Hộ chiếu: 131000196                     Cấp ngày: 06/01/2006   Tại: Phú Thọ
  • Mã số Người Sở Hữu Trái Phiếu :                  VCB_BOND_RL06_2018_06_044
  • Số Trái phiếu sở hữu:                                      20.000 (Hai mươi nghìn) trái phiếu
  • Ngày cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu: 08/11/2018

Tại thời điểm công bố thông tin này (sau thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo mất Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu của Bà: Vũ Thị Lan Anh ), VCBS không nhận được bất kỳ thông tin nào từ bên thứ ba cũng như không phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan đến Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu nói trên. Vì vậy, Chúng tôi xin thông báo:

  • Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu VCB_BOND_RL06_2018_06_044 của Bà: Vũ Thị Lan Anh nói trên không còn giá trị sử dụng;
  • VCBS sẽ tiến hành cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu cho Bà: Vũ Thị Lan Anh theo quy định.

Kính báo !

Theo VCBS