Truyền thông

TIN QUẢN LÝ SỔ CỔ ĐÔNG

VCBS THÔNG BÁO VỀ VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU TRÁI PHIẾU CỦA KHÁCH HÀNG LÊ HỒ THANH TUẤN

Thứ 5, 04/04/2019
 • Căn cứ Bản Cáo Bạch Ngày 18 tháng 10 năm 2016 do Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (“TCPH”) công bố;
 • Căn cứ Hợp Đồng Đại Lý Đăng Ký, Thanh Toán và Quản Lý Chuyển Nhượng ngày 13 tháng 09 năm 2016 giữa Tổ Chức Phát Hành và Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam liên quan đến Trái Phiếu;
 • Căn cứ Giấy đề nghị Cấp lại Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu của Ông: Lê Hồ Anh Tuấn ngày 21/02/2019
 • Ngày 08/03/2019 Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) đã ra thông báo về việc mất Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu sau:                                                                                                                                                                                                                                                                             
 • Tên Người Sở Hữu Trái Phiếu:                       Lê Hồ Thanh Tuấn
 • Số CMT/Hộ chiếu: 201514842                         Cấp ngày: 25/06/2016   Tại: Đà Nẵng
 • Mã số Người Sở Hữu Trái Phiếu :                  VCB_BOND_CC_2016_00461
 • Số Trái phiếu sở hữu:                                      1.000 (Hai nghìn) trái phiếu
 • Ngày cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu: 25/11/2016

Tại thời điểm công bố thông tin này (sau thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo mất Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu của Ông: Lê Hồ Anh Tuấn), VCBS không nhận được bất kỳ thông tin nào từ bên thứ ba cũng như không phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan đến Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu nói trên. Vì vậy, Chúng tôi xin thông báo:

 • Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu VCB_BOND_CC_2016_00461của Ông: Lê Hồ Anh Tuấn nói trên không còn giá trị sử dụng;
 • VCBS sẽ tiến hành cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu cho Ông: Lê Hồ Anh Tuấn theo quy định.

Kính báo!

Theo VCBS