Truyền thông

TIN QUẢN LÝ SỔ CỔ ĐÔNG

VCBS THÔNG BÁO VỀ VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU TRÁI PHIẾU CỦA KHÁCH HÀNG LÊ MINH TRUNG

Thứ 3, 02/04/2019
  • Căn cứ Hợp đồng Đại lý Đăng ký, Thanh toán và Quản lý Chuyển nhượng ký ngày 25/07/2018 giữa Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) và Công ty CP Đầu tư Văn Phú – Invest (VPI);
  • Theo đề nghị của Ông: Lê Minh Trung

Ngày 05/03/2019 Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam đã ra thông báo về việc mất Giấy chứng nhận quyền sở hữu Trái phiếu Công ty CP Đầu tư Văn Phú – Invest của Ông: Lê Minh Trung, cụ thể như sau:                                                                                                                                                                                                                                                                             

  • Tên Người Sở Hữu Trái Phiếu:                       Lê Minh Trung
  • Số CMT/Hộ chiếu:      B5642772         Cấp ngày: 09/08/2011          Tại: Cục XNC
  • Mã số Người Sở Hữu Trái Phiếu:                   VPI_BOND_2018_009
  • Ngày cấp sổ:                                                   25/07/2018
  • Số Trái phiếu sở hữu:                                      140 (Một trăm bốn mươi) trái phiếu

Tại thời điểm công bố thông tin này (sau thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo mất sổ của Ông: Lê Minh Trung), VCBS không nhận được bất kỳ thông tin nào từ bên thứ ba cũng như không phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan đến Giấy chứng nhận quyền sở hữu Trái phiếu nói trên. Vì vậy, chúng tôi xin thông báo:

  • Giấy chứng nhận quyền sở hữu Trái phiếu Công ty CP Đầu tư Văn Phú – Invest của Ông: Lê Minh Trung nói trên không còn giá trị sử dụng;
  • VCBS sẽ tiến hành cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu Trái phiếu mới cho Ông: Lê Minh Trung theo quy định.

Kính báo !

Theo VCBS