Truyền thông

TIN QUẢN LÝ SỔ CỔ ĐÔNG

VCBS THÔNG BÁO VỀ VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU TRÁI PHIẾU CỦA KHÁCH HÀNG NGUYỄN THANH TÙNG

Thứ 5, 18/06/2020
  • Căn cứ Hợp đồng Đại lý Đăng ký, Thanh toán và Quản lý Chuyển nhượng số 01/2018/KSB-VCBS ký ngày 15/06/2018 giữa Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) và Công ty CP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương;
  • Theo đề nghị của Ông: Nguyễn Thanh Tùng

Ngày 21/05/2020 Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam đã ra thông báo về việc mất Giấy chứng nhận quyền sở hữu Trái phiếu Công ty CP Khoảng sản và Xây dựng Bình Dương của Ông: Nguyễn Thanh Tùng, cụ thể như sau:                                                                                                                                                                                                                                                                             

  • Tên Người Sở Hữu Trái Phiếu: Nguyễn Thanh Tùng
  • Số CMT/Hộ chiếu: 011799290                 Cấp ngày: 12/07/2008      Tại: Hà Nội
  • Mã số Người Sở Hữu Trái Phiếu: KSB_BOND_2018_1_048
  • Ngày cấp sổ: 22/06/2018
  • Số Trái phiếu sở hữu: 10 (Mười) trái phiếu

Tại thời điểm công bố thông tin này (sau thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo mất sổ của Ông: Nguyễn Thanh Tùng), VCBS không nhận được bất kỳ thông tin nào từ bên thứ ba cũng như không phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan đến Giấy chứng nhận quyền sở hữu Trái phiếu nói trên. Vì vậy, chúng tôi xin thông báo:

  • Giấy chứng nhận quyền sở hữu Trái phiếu Công ty CP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương của Ông: Nguyễn Thanh Tùng nói trên không còn giá trị sử dụng;
  • VCBS sẽ tiến hành cấp Giấy chứng nhận mới cho cổ đông Nguyễn Thanh Tùng theo quy định.

Kính báo !

Theo VCBS