Truyền thông

TIN QUẢN LÝ SỔ CỔ ĐÔNG

VCBS THÔNG BÁO VỀ VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU TRÁI PHIẾU CỦA KHÁCH HÀNG PHẠM VIỆT CƯỜNG

Thứ 3, 19/11/2019

 

  • Căn cứ Hợp đồng Đại lý Đăng ký, Thanh toán và Quản lý Chuyển nhượng số 01/2018/KSB-VCBS ký ngày 15/06/2018 giữa Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) và Công ty CP Thủy Điện Đakrông;
  • Theo đề nghị của Ông: Phạm Việt Cường

Ngày 22/10/2019 Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam đã ra thông báo về việc mất Giấy chứng nhận quyền sở hữu Trái phiếu Công ty CP Thủy Điện Đakrông của Ông: Phạm Việt Cường, cụ thể như sau:

  • Tên Người Sở Hữu Trái Phiếu:                       Phạm Việt Cường
  • Số CMT/Hộ chiếu:      010233085                 Cấp ngày: 27/01/2011       Tại: Hà Nội
  • Mã số Người Sở Hữu Trái Phiếu:                   DAKRONG_BOND_2017_012
  • Ngày cấp sổ:                                                   29/09/2017
  • Số Trái phiếu sở hữu:                                      11 (Mười một) trái phiếu

Tại thời điểm công bố thông tin này (sau thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo mất sổ của Ông: Phạm Việt Cường), VCBS không nhận được bất kỳ thông tin nào từ bên thứ ba cũng như không phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan đến Giấy chứng nhận quyền sở hữu Trái phiếu nói trên. Vì vậy, chúng tôi xin thông báo:

  • Giấy chứng nhận quyền sở hữu Trái phiếu Công ty CP Thủy Điện Đakrông của Ông: Phạm Việt Cường nói trên không còn giá trị sử dụng;
  • VCBS sẽ tiến hành cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu Trái phiếu mới cho Ông: Phạm Việt Cường theo quy định.

Kính báo !

Theo VCBS