Truyền thông

TIN QUẢN LÝ SỔ CỔ ĐÔNG

VCBS THÔNG BÁO VỀ VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU TRÁI PHIẾU CỦA KHÁCH HÀNG NGUYỄN THỊ KIM BÁU

Thứ 4, 11/08/2021
 • Căn cứ Bản Cáo Bạch Ngày 18 tháng 10 năm 2016 do Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (“TCPH”) công bố;
 • Căn cứ Hợp Đồng Đại Lý Đăng Ký, Thanh Toán và Quản Lý Chuyển Nhượng ngày 13 tháng 09 năm 2016 giữa Tổ Chức Phát Hành và Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam liên quan đến Trái Phiếu;
 • Căn cứ Giấy đề nghị Cấp lại Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu của Bà Nguyễn Thị Kim Báu ngày 09/07/2021

Ngày 14/07/2021, Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) đã ra thông báo về việc mất Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu sau:                                                                                                                                                                                                                                                                             

 • Tên Người Sở Hữu Trái Phiếu:Nguyễn Thị Kim Báu
 • Số CMT/Hộ chiếu: 230275990      Cấp ngày: 06/03/2015         Tại:Gia Lai
 • Mã số Người Sở Hữu Trái Phiếu: VCB_BOND_CC_2016_00796
 • Số Trái phiếu sở hữu:1.000 (Một nghìn) trái phiếu
 • Ngày cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu: 25/11/2016
 • Tại thời điểm công bố thông tin này (sau thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo mất Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu của Bà: Nguyễn Thị Kim Báu, VCBS không nhận được bất kỳ thông tin nào từ bên thứ ba cũng như không phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan đến Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu nói trên. Vì vậy, Chúng tôi xin thông báo:
 • Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu VCB_BOND_CC_2016_00796 của Bà : Nguyễn Thị Kim Báu nói trên không còn giá trị sử dụng;
 • VCBS sẽ tiến hành cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu cho Bà : Nguyễn Thị Kim Báu theo quy định.

Kính báo !

Theo VCBS