Truyền thông

TIN QUẢN LÝ SỔ CỔ ĐÔNG

VCBS THÔNG BÁO VỀ VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU TRÁI PHIẾU CỦA KHÁCH HÀNG TRẦN THỊ PHƯỢNG

Thứ 5, 16/09/2021
 • Căn cứ Bản Cáo Bạch Ngày 18 tháng 10 năm 2016 do Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (“TCPH”) công bố;
 • Căn cứ Hợp Đồng Đại Lý Đăng Ký, Thanh Toán và Quản Lý Chuyển Nhượng ngày 13 tháng 09 năm 2016 giữa Tổ Chức Phát Hành và Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam liên quan đến Trái Phiếu;
 • Căn cứ Giấy đề nghị Cấp lại Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu của Bà Trần Thị Phương ngày 06/08/2021

Ngày 16/08/2021, Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) đã ra thông báo về việc mất Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu sau:                                                                                                                                                                                                                                                                             

 • Tên Người Sở Hữu Trái Phiếu: Trần Thị Phượng
 • Số CMT/Hộ chiếu: 191282931     Cấp ngày: 21/11/2011       Tại: Quảng Bình
 • Mã số Người Sở Hữu Trái Phiếu: VCB_BOND_CC_2016_02289
 • Số Trái phiếu sở hữu: 1.000 (Một nghìn) trái phiếu
 • Ngày cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu: 25/11/2016
 • Tại thời điểm công bố thông tin này (sau thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo mất Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu của Bà: Trần Thị Phượng , VCBS không nhận được bất kỳ thông tin nào từ bên thứ ba cũng như không phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan đến Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu nói trên. Vì vậy, Chúng tôi xin thông báo:
 • Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu VCB_BOND_CC_2016_02289của Bà : Trần Thị Phượng nói trên không còn giá trị sử dụng;
 • VCBS sẽ tiến hành cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu cho Bà : Trần Thị Phượng theo quy định.

Kính báo !

Theo VCBS