Truyền thông

TIN QUẢN LÝ SỔ CỔ ĐÔNG

VCBS THÔNG BÁO VỀ VIỆC MẤT GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU CỔ PHẦN CỦA BÀ PHẠM THỊ ANH LAN

Thứ 6, 03/08/2018
  • Căn cứ Hợp đồng cung cấp dịch vụ hỗ trợ các giao dịch của cổ đông chưa lưu ký số 01/HVN-VCBS-2017 ngày 28/08/2017 giữa Tổng công ty Hàng Không Việt Nam –CTCP (HVN) và công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam;
  • Căn cứ đề nghị cấp lại GCNSHCP của cổ đông Nguyễn Thị Anh Lan ngày 31/07/2018.

Công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam xin thông báo về việc mất Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần sau:

  • Tên cổ đông: Nguyễn Thị Anh Lan 
  • Số CMT/Hộ chiếu: 011758239      Cấp ngày: 08/04/1992 Tại: Hà Nội
  • Mã cổ đông: HVN-03307
  • Số cổ phần sở hữu: 2000 ( Hai nghìn ) cổ phần

Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo này, nếu không có bất kỳ khiếu nại nào, Tổng công ty Hàng Không Việt Nam – CTCP sẽ cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông Nguyễn Thị Anh Lan

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Phòng Dịch vụ Khách hàng Công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

  • Hội sở chính: 02439.366.990 (máy lẻ: 192,193, 139)                     
  • Chi nhánh TP. HCM: 0283.820 8116 (máy lẻ : 621)
  • Chi nhánh Đà Nẵng: 02363888991 (Ext: 882)        

Kính báo !

Theo VCBS