Truyền thông

TIN QUẢN LÝ SỔ CỔ ĐÔNG

VCBS THÔNG BÁO VỀ VIỆC MẤT GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU TRÁI PHIẾU CỦA KH NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH

Thứ 5, 06/08/2020

 

  • Căn cứ Hợp đồng Đại lý đăng ký, thanh toán và Quản lý chuyển nhượng ký ngày 25/07/2018 của Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam và Công ty CP Đầu tư Văn Phú - Invest (VPI).
  • Căn cứ đề nghị của bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh.

 

Ngày 06/08/2020 Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCBS) đã ra thông báo về việc mất giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu công ty CP Đầy tư Văn Phú - Invesst năm 2018 của Bà: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, cụ thể như sau:

                                                                                                                                                                                                                                                                            

  • Tên người sở hữu trái phiếu: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
  • Số CMT/Hộ chiếu: 012870212      Cấp ngày: 12/04/2006   Tại: Hà Nội
  • Mã người sở hữu trái phiếu: VPI - BOND - 2018 - 027
  • Ngày cấp sổ: 25/07/2018
  • Số trái phiếu sở hữu: 50 (Năm mươi) trái phiếu.

 

Tại thời điểm công bố thông tin này (sau thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo mất sổ của Bà: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh), VCBS không nhận được bất kỳ thông tin nào từ bên thứ ba cũng như không phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan đến giấy chứng nhận quyền sở hữu trái phiếu nói trên. Vì vậy, chúng tôi xin thông báo:

 

  • GCNSHTP Công ty CP Đầu tư Văn Phú - Invest (VPI) của Bà: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh trên không còn giá trị sử dụng;
  • VCBS sẽ thực hiện thanh toán tiền gốc đáo hạn cho Bà: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh theo quy định.

 

        Kính báo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theo VCBS