Truyền thông

TIN QUẢN LÝ SỔ CỔ ĐÔNG

VCBS THÔNG BÁO VỀ VIỆC MẤT GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU TRÁI PHIẾU CỦA KHÁCH HÀNG PHAN THỊ TUYẾT MAI

Thứ 3, 26/05/2020
  • Căn cứ Bản Cáo Bạch Ngày 15 tháng 06 năm 2018 do Công ty CP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (“TCPH”) công bố;
  • Căn cứ Hợp Đồng Đại Lý Đăng Ký, Thanh Toán và Quản Lý Chuyển Nhượng ngày 15 tháng 06 năm 2018 giữa Tổ Chức Phát Hành và Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam liên quan đến Trái Phiếu;
  • Căn cứ Giấy đề nghị Cấp lại Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu của Bà: Phan Thị Tuyết Mai ngày 26/05/2020.Nguyễn Văn Huynh ngày 05/07/2018

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam xin thông báo về việc mất Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu sau:

  • Tên Người Sở Hữu Trái Phiếu:                             Phan Thị Tuyết Mai
  • Số CMT/Hộ chiếu: 042179000327                      Cấp ngày: 03/08/2017 Tại: Cục Cảnh sát
  • Mã số Người Sở Hữu Trái Phiếu :                        KSB_BOND_2018_1_056
  • Số Trái phiếu sở hữu:                                            20 (Hai mươi) trái phiếu

Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo này, nếu không có bất kỳ khiếu nại nào, Công ty TNHH Chứng Khoán NH TMCP Ngoại Thương Việt Nam với tư cách là Đại lý Đăng Ký, Thanh toán và Quản lý Chuyển Nhượng sẽ cấp lại Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu cho Bà: Phan Thị Tuyết Mai

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Dịch vụ Khách hàng Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

  • Hội sở chính:             024.39366990 (máy lẻ: 195)                      Fax: 024.39367522
  • Chi nhánh TP. HCM: 028.38200799 (máy lẻ: 209,215)             Fax: 028.38200771
  • Chi nhánh Đà Nẵng: 0236.38888991 (máy lẻ: 822)                    Fax: 0236.3888881

Kính báo !

Theo VCBS