Truyền thông

TIN QUẢN LÝ SỔ CỔ ĐÔNG

VCBS THÔNG BÁO VỀ VIỆC MẤT GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN CỦA BÀ NGUYỄN THỊ VÂN

Thứ 6, 29/09/2017

- Căn cứ Hợp đồng cung cấp dịch vụ hỗ trợ các giao dịch của cổ đông chưa lưu ký số 01/HVN-VCBS-2017 ngày 28/08/2017 giữa Tổng công ty Hàng Không Việt Nam –CTCP (HVN) và công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

- Căn cứ đề nghị cấp lại GCNSHCP của cổ đông Nguyễn Thị Vân ngày 19/09/2017.

Công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam xin thông báo về việc mất Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần sau:

- Tên cổ đông: Nguyễn Thị Vân

- Số CMT/Hộ chiếu: 145248914     Cấp ngày: 23/06/2008   Tại: Hưng Yên

- Mã cổ đông: HVN-07229

- Số cổ phần sở hữu: 300 ( Ba trăm ) cổ phần

Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo này, nếu không có bất kỳ khiếu nại nào, Tổng công ty Hàng Không Việt Nam – CTCP sẽ cấp lại Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông Nguyễn Thị Vân

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Phòng Dịch vụ Khách hàng Công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

- Hội sở chính: 02439.366.990 (máy lẻ: 192,193, 139)                    

- Chi nhánh TP. HCM: 0283.820 8116 (máy lẻ : 621)

- Chi nhánh Đà Nẵng: 02363888991 (Ext: 882)        

Kính báo !

Theo VCBS