Truyền thông

TIN QUẢN LÝ SỔ CỔ ĐÔNG

VCBS THÔNG BÁO VỀ VIỆC MẤT GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN CỦA BÀ NGUYỄN THU HIỀN

Thứ 6, 29/09/2017

- Căn cứ Hợp đồng cung cấp dịch vụ hỗ trợ các giao dịch của cổ đông chưa lưu ký số 01/HVN-VCBS-2017 ngày 28/08/2017 giữa Tổng công ty Hàng Không Việt Nam –CTCP (HVN) và công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

- Căn cứ đề nghị cấp lại GCNSHCP của cổ đông Nguyễn Thu Hiền ngày 27/09/2017.

Công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam xin thông báo về việc mất Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần sau:

- Tên cổ đông:               Nguyễn Thu Hiền

- Số CMT/Hộ chiếu:      012142219     Cấp ngày: 27/04/2006   Tại: Hà Nội

- Mã cổ đông:                HVN-00936

- Số cổ phần sở hữu:     900 ( chín trăm ) cổ phần

Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo này, nếu không có bất kỳ khiếu nại nào, Tổng công ty Hàng Không Việt Nam – CTCP sẽ cấp lại Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông Nguyễn Thị Hiền

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Phòng Dịch vụ Khách hàng Công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

- Hội sở chính:               02439.366.990 (máy lẻ: 192,193, 139)                    

- Chi nhánh TP. HCM: 0283.820 8116 (máy lẻ : 621)                          

- Chi nhánh Đà Nẵng:  02363888991 (Ext: 882)                    

Kính báo !

Theo VCBS