Truyền thông

TIN QUẢN LÝ SỔ CỔ ĐÔNG

VCBS THÔNG BÁO VỀ VIỆC MẤT GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN CỦA ÔNG HUỲNH ĐÔNG VĂN

Thứ 4, 12/04/2017

- Căn cứ Bản Cáo Bạch Ngày 18 tháng 10 năm 2016 do Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (“TCPH”) công bố;

- Căn cứ Hợp Đồng Đại Lý Đăng Ký, Thanh Toán và Quản Lý Chuyển Nhượng ngày 13 tháng 09 năm 2016 giữa Tổ Chức Phát Hành và Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam liên quan đến Trái Phiếu;

- Căn cứ Giấy đề nghị Cấp lại Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu của Ông: Huỳnh Đông Vănngày 29/03/2017

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam xin thông báo về việc mất Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu sau:

- Tên Người Sở Hữu Trái Phiếu: Huỳnh Đông Văn

- Số CMT/Hộ chiếu: 273294952   Cấp ngày: 28/04/2005   Tại: CA Bà Rịa – Vũng Tàu

- Mã số Người Sở Hữu Trái Phiếu: VCB_BOND_CC_2016_04058

- Số Trái phiếu sở hữu: 4.000 (Bốn nghìn) trái phiếu

Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo này, nếu không có bất kỳ khiếu nại nào, Công ty TNHH Chứng Khoán NH TMCP Ngoại Thương Việt Nam với tư cách là Đại lý Đăng Ký, Thanh toán và Quản lý Chuyển Nhượng sẽ cấp lại Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu cho Trái chủ cho Ông: Huỳnh Đông Văn

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Phòng Dịch vụ Khách hàng Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

- Hội sở chính: 04.39366990 (máy lẻ: 196)                Fax: 04.39367522

- Chi nhánh TP. HCM: 08.38200799 (máy lẻ: 209,215)         Fax: 08.38200771

Kính báo !

Theo VCBS