Truyền thông

TIN QUẢN LÝ SỔ CỔ ĐÔNG

VCBS THÔNG BÁO VỀ VIỆC MẤT GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN CỦA ÔNG VƯƠNG QUỐC TUẤN

Thứ 5, 23/02/2017
  • Căn cứ Quy chế chuyển nhượng cổ phần của Công ty cổ phần Dược Danapha
  • Căn cứ đơn báo mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của Ông Vương Quốc Tuấnngày 23/02/2017

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Đà Nẵng xin thông báo về việc mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần sau:

  • Tên cổ đông: Vương Quốc Tuấn
  • Số CMND: 201494994     Ngày cấp: 27/03/2001     Nơi cấp: CA Đà Nẵng
  • Mã cổ đông: DNP299
  • Số cổ phần sở hữu: 100cổ phần (Bằng chữ: Một trăm cổ phần)

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo này, nếu không có bất kỳ khiếu nại nào, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dược DANAPHA sẽ cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông Vương Quốc Tuấn.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Phòng Kế toán Tổng hợp VCBS Đà Nẵng - Tầng 12, số 135 Nguyễn Văn Linh, P. Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng.

Số điện thoại liên hệ: 0511 3 888 991 máy lẻ 803 hoặc 822 - Số fax: 0511 3 888 881.

Trân trọng thông báo ./.

Theo VCBS