Truyền thông

TIN QUẢN LÝ SỔ CỔ ĐÔNG

VCBS THÔNG BÁO VỀ VIỆC MẤT GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU TRÁI PHIẾU CỦA KHÁCH HÀNG TRẦN HUY HOÀNG

Thứ 2, 14/06/2021
 • Căn cứ Bản Cáo Bạch Ngày 18 tháng 10 năm 2016 do Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (“TCPH”) công bố;
 • Căn cứ Hợp Đồng Đại Lý Đăng Ký, Thanh Toán và Quản Lý Chuyển Nhượng ngày 13 tháng 09 năm 2016 giữa Tổ Chức Phát Hành và Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam liên quan đến Trái Phiếu;
 • Căn cứ Giấy đề nghị Cấp lại Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu của Ông : Trần Huy Hoàng ngày 11/06/2021.
 • Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam xin thông báo về việc mất Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu sau:
 • Tên Người Sở Hữu Trái Phiếu: Trần Huy Hoàng
 • Số CMT/Hộ chiếu: 013122866                        Cấp ngày: 31/12/2008   Tại: CA. TP Hà Nội
 • Mã số Người Sở Hữu Trái Phiếu: VCB_BOND_CC_2016_01119
 • Số Trái phiếu sở hữu: 5.000 (Năm nghìn) trái phiếu

Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo này, nếu không có bất kỳ khiếu nại nào, Công ty TNHH Chứng Khoán NH TMCP Ngoại Thương Việt Nam với tư cách là Đại lý Đăng Ký, Thanh toán và Quản lý Chuyển Nhượng sẽ cấp lại Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu cho Ông: Trần Huy Hoàng.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Dịch vụ Khách hàng Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

 • Hội sở chính: 024.39366990 (máy lẻ: 198)                  Fax: 024.39367522
 • Chi nhánh TP.HCM: 028.38200799 (máy lẻ: 209,215)    Fax: 028.38200771
 • Chi nhánh Đà Nẵng: 0236.38888991 (máy lẻ: 822)       Fax: 0236.3888881

Kính báo !

Theo VCBS