Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

BỔ SUNG HỒ SƠ CBTT BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA BÊN NGOÀI CỦA CÔNG TY MẸ - TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

Thứ 4, 14/03/2018

Ngày 13/3/2018, Sở GDCK HN nhận được công văn số 111/TCT-BĐMPTDN ngày 13/3/2018 về việc bổ sung hồ sơ CBTT bán đấu giá cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Công ty mẹ - Tổng Công ty Thương mại Hà Nội. Sở GDCK HN trân trọng công bố toàn văn hồ sơ CBTT bổ sung trên.

Tài liệu bổ sung:

Theo TCTK