Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN THỰC PHẨM QUẢNG NGÃI THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

Thứ 2, 02/10/2017

1. Tên tổ chức phát hành:   CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN THỰC PHẨM QUẢNG NGÃI       

2. Mã chứng khoán: APF                   

3. Địa chỉ trụ sở chính:   48 Phạm Xuân Hòa, Phường Trần Hưng Đạo, TP Quảng Ngãi

4. Điện thoại:  (+84)55 3 822536                              Fax: (+84)55 3 822060         

5. Website :   www.apfco.com.vn                  

6. Cổ phiếu chào bán:    

-          Tên cổ phiếu:                 Cổ phiếu Công ty cổ phần Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi                        

-          Loại cổ phiếu:                            Cổ phiếu phổ thông

-          Mệnh giá:                      10.000 đồng (Mười nghìn đồng/cổ phiếu)

-          Số lượng chào bán:        2.178.711 CP (Hai triệu một trăm bảy mươi tám nghìn bảy trăm mười một cổ phiếu)

-          Phương thức phân phối: Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu

Tỷ lệ thực hiện quyền: 5 : 1. Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, cứ 05 quyền thì nhận quyền mua được  01 cổ phiếu mới phát hành. Số cổ phiếu chi trả sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (phát sinh nếu có) sẽ hủy bỏ. Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 512 cổ phiếu. Cổ đông A sẽ được quyền mua cổ phiếu tương ứng: 512 x 1/5  =  102,4 cổ phiếu. Như vậy, cổ đông A có quyền mua thêm 102 cổ phiếu với mức giá 36.000 đồng/cổ phiếu.

7. Giá chào bán:                       36.000 đồng/cổ phiếu(Ba mươi sáu nghìn đồng/cổ phiếu)

8. Khối lượng vốn dự kiến huy động:  78.433.596.000 đồng (Bảy mươi tám tỷ bốn trăm ba mươi ba triệu năm trăm chín mươi sau nghìn đồng)

9. Mục đích huy động vốn:  Bổ sung vốn lưu động để thu mua nguyên liệu sắn tươi và tinh bột sắn đảm bảo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty.

10. Thời gian chốt danh sách cổ đông và nhận đăng ký mua phát hành thêm :

-          Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến                     :  18/10/2017

-          Thời gian chuyển nhượng quyền muadự kiến:  25/10/2017 - 09/11/2017

-          Thời gian đăng ký đặt mua dự kiến                  :  25/10/2017 - 15/11/2017

Thời gian cụ thể sẽ do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam thông báo tại website : www.vsd.vnvà tại website của Công ty cổ phần Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi: www.apfco.com.vn

10. Địa điểm thực hiện:

-          Đối với cổ đông đã lưu ký: đăng ký mua tại Công ty chứng khoán, nơi đã mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

-          Đối với cổ đông chưa lưu ký: đăng ký mua tại Công ty cổ phần Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi, 48 Phạm Xuân Hòa, Phường Trần Hưng Đạo, TP Quảng Ngãi. Khi đến đăng ký mua cổ phiếu, cổ đông phải xuất trình CMND, trường hợp đăng ký thay phải có giấy ủy quyền hợp pháp.

11. Bản cáo bạch được công bố trên website:

-          Công ty cổ phần Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi: www.apfco.com.vn

-          Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam: www.vcbs.com.vn

12. Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu :

-          Tên tài khoản: Công Ty Cổ Phần Nông Sản Thực Phẩm Quảng Ngãi

-          Số tài khoản: 0271001064849

-          Tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ngãi

 Bản cáo bạch 

Theo VCBS