Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Công ty Cổ phần FECON thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng

Thứ 6, 29/12/2017
 1. Tên tổ chức phát hành:   CÔNG TY CỔ PHẦN FECON
 2. Địa chỉ trụ sở chính:       Tầng 15 tòa tháp CEO, lô HH2 - 1 khu đô thị Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, đường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
 3. Điện thoại:                      024 6269 0481    * Fax:          024 6269 0484  * Website: https://fecon.com.vn/
 4. Tổ chức bảo lãnh phát hành: Công ty TNHH Chứng khoán NH TMCP Ngoại thương Việt nam
 5. Cổ phiếu chào bán:
 •   Tên cổ phiếu:         Cổ phiếu Công ty cổ phần Fecon (mã cổ phiếu: FCN)
 •   Loại cổ phiếu:        Cổ phiếu phổ thông
 •   Mệnh giá:               10.000 đồng/cổ phiếu
 •   Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 33.000.000 (ba mươi ba triệu) cổ phiếu
 •   Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày 15/01/2018 – thứ Hai)
 •   Tỷ lệ thực hiện quyền: 1.000:607 (mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được 01 quyền mua, cứ 1.000 quyền mua sẽ được mua thêm 607 cổ phiếu mới).
 1. Khối lượng vốn cần huy động:   495.000.000.000 (bốn trăm chín mươi lăm tỷ) đồng
 2. Mục đích huy động vốn: Góp tăng vốn Công ty cổ phần FECON South và Công ty cổ phần công trình ngầm Fecon; Đầu tư Dự án Điện mặt trời         Vĩnh Hảo 6 và bổ sung vốn lưu động.
 3. Giá chào bán ra công chúng:      15.000 (mười lăm nghìn đồng) đồng/ 1 cổ phần
 4. Số lượng đăng ký mua tối thiểu:Không có
 5. Thời hạn nhận đăng ký mua:
 •  Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông): dự kiến tháng 01/2018
 •  Thời gian chuyển nhượng quyền mua:        dự kiến tháng 01 – tháng 02/2017
 •  Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phần:         dự kiến tháng 01 – tháng 02/2017

(Thời gian chính thức theo Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phần của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam)

 

 1. Địa điểm chuyển nhượng quyền mua và đăng ký mua cổ phiếu:
 • Đối với cổ đông đã lưu ký:            thực hiện chuyển nhượng, đăng ký và nộp tiền tại TVLK.
 • Đối với cổ đông chưa lưu ký: thực hiện đăng ký, chuyển nhượng quyền mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại Trụ sở Công ty cổ phần FECON (địa chỉ như trên).
 1. Địa điểm công bố Bản cáo bạch và tài liệu liên quan:
 •   Trụ sở Công ty cổ phần FECON (địa chỉ như trên).
 •   Công ty TNHH chứng khoán NH TMCP Ngoại thương Việt Nam; Website: www.vcbs.com.vn; Trụ sở chính: tầng 12&17, số 198 Trần Quang Khải, Quận Hoàn kiếm, Tp. Hà Nội.
 1. Ngân hàng mở Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:
 •  Tên tài khoản:        Công ty Cổ phần Fecon
 •  Số hiệu tài khoản: 12510001116635        *    Mở tại:  BIDV Việt Nam - Chi nhánh Đông Đô

                                             CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                             Phạm Việt Khoa (đã ký)  

Bản cáo bạch

Giấy chứng nhận - UBCK 

 

Theo VCBS