Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam thông báo về việc đăng ký mua cổ phần khối lượng lớn qua đấu giá của cá nhân Đỗ Thị Hồng Nhung tại CTCP Vận tải Thủy bộ Vĩnh Phú

Thứ 4, 05/07/2017

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam thông báo về việc đăng ký mua cổ phần khối lượng lớn qua đấu giá của cá nhân Đỗ Thị Hồng Nhung tại CTCP Vận tải Thủy bộ Vĩnh Phú như sau: file đính kèm

Theo VCBS