Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU NGHỆ TĨNH DO TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN TKV - CTCP SỞ HỮU

Thứ 4, 26/02/2020

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP
Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh
Địa chỉ: Khối Hợp Xuân,thị trấn Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An
Ngành nghề kinh doanh: Tư vấn thăm dò, khảo sát, khai thác, chế biến, mua bán khoáng sản
Vốn điều lệ: 38.850.000.000 đồng
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm: 26.000 đồng/cổ phần
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:    2.367.040 cổ phần
Số cổ phần người nước ngoài được phép mua:    2.367.040 cổ phần
Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
     + Thời gian: Từ 8h00 ngày 10/02/2020 đến 15h30 ngày 02/03/2020
+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)
Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
+ Thời gian:    Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 06/03/2020
+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Thời gian và địa điểm đấu giá:
+ Thời gian:    08h30 ngày 10/03/2020
+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Thời gian nộp tiền mua cổ phần:    Từ ngày 10/03/2020 đến 16 giờ ngày 13/03/2020
Thời gian hoàn tiền đặt cọc:    Từ ngày 12/03/2020 đến ngày 17/03/2020
File đính kèm:

1. Quy che dau gia_CTCP Kim lia mau nghe tinh.doc

Tai lieu CBTT kim loai mau 2.zip

Tai lieu CBTT Kim loai mau.zip

Tai lieu CBTT Kim loai mau3.zip

Theo VCBS