Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA BỘ QUỐC PHÒNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ TIN HỌC HÓA CHẤT

Thứ 6, 29/12/2017

 

  1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Bộ Quốc phòng 
  2. Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Điện tử Tin học Hóa chất
  3. Địa chỉ: Số 19 phố Hoàng Sâm, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội
  4. Ngành nghề kinh doanh: Hoạt động kinh doanh các dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin, hóa chất, ....
  5. Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng
  6. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
  7. Giá khởi điểm: 14.400 đồng/cổ phần
  8. Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:       2.550.000 cổ phần
  9. Số cổ phần người nước ngoài được phép mua:          2.550.000 cổ phần
  10. Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:   

+ Thời gian: Từ 8h30 ngày 02/01/2018 đến 15h30 ngày 24/01/2018 (Sáng từ 8h30 - 11h30; chiều từ 13h30 - 17h00 các ngày làm việc)

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (Danh sách và địa điểm của các đại lý vui lòng xem tại Quy chế bán đấu giá cổ phần do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành

       11.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian:     Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 29/01/2018

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

       12. Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian:     14h00 ngày 31/01/2018

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

       13. Thời gian nộp tiền mua cổ phần:         Từ ngày 01/02/2018 đến 16 giờ ngày 10/02/2018

       14. Thời gian hoàn tiền đặt cọc:    Từ ngày 02/02/2018 đến ngày 07/02/2018

 

Tài liệu công bố:

1. CBTT

2. BCTC 6 tháng 2017

3. BCTC 2015

4. BCTC 2016

5. CV8453 của UBCK 

6. Điều lệ Công ty 

7. Phuong an duoc phe duyet

 

Theo VCBS