Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH THUẬN DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN NẮM GIỮ

Thứ 3, 28/11/2017

Căn cứ Quyết định số 3129/QĐ-UBND ngày 02/11/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt phương án thoái vốn nhà nước đầu tư tại Công ty Cổ phần Cấp thoái nước Bình Thuận và Công văn số 7971/UBCK-QLCB ngày 23/11/2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ công bố thông tin về việc thoái vốn của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Thuận, Ban tổ chức đấu giá bán cổ phần thông báo về việc tổ chức bán đấu giá như sau:

 1. Tên tổ chức thực hiện thoái vốn: Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận

 Địa chỉ: Số 04 Hải Thượng Lãn Ông, P Bình Hưng, TP.Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.

 Điện thoại: 0252. 38 21 219 

 1. Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Thuận 

Địa chỉ: Số 137 Lê Hồng Phong, Khu phố 2, Phường Phú Trinh, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận. 

 1. Ngành nghề kinh doanh chính: Thoátnước và xử lý nước thải; Khai thác, xử lý cung cấp nước; Xây dựng công trình kỹthuật dân dụng khác; Bán buôn vật tư chuyên ngành cấp thoát nước; Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;… 
 1. Vốn điều lệ: 79.729.270.000 (Bảy mươi chín tỷ bảy trăm hai mươi chín triệu hai trăm bảy mươi ngàn) đồng tươngđương 7.972.927 cổ phần. 
 1. Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 1.399.255 cổphần, chiếm 17,55% vốn điều lệ. 
 1. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM. 

 1. Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt 
 1. Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá. 

- Loại cổ phần chào bán: cổ phần phổ thông  -           Giá khởi điểm: 18.860 đồng/cổ phần. 

- Mệnh giá:10.000đồng                 -  Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 1.399.255 cổ phần. 

 1. Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: từ08h00 ngày 01/12/2017 đến 16h00 ngày 19/12/2017 tại các Đại lý đấu giá. 
 2. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: Trước 15h00 ngày 25/12/2017 tại các Đại lý đấu giá. 
 3. Thời gian tổ chức đấu giá: 14h00 ngày 27/12/2017 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.
 4. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từngày 28/12/2017 đếnngày 06/01/2018 tại các Đại lý đấu gía. 
 5. Thời gian hoàn trả tiền cọc: Từ ngày 28/12/2017 đến 04/01/2018 tại các Đại lý đấu giá.

 Tài liệu CBTT

 

 

Theo UBCK NN