Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE NẮM GIỮ

Thứ 5, 13/02/2020

Căn cứ Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017 – 2020; Căn cứ Quyết định số 2072/QĐ-UBND ngày 23/09/2019 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Bến Tre về việc thoái vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre, Ban tổ chức đấu giá bán cổ phần thông báo về việc tổ chức bán đấu giá như sau:

1.    Tên tổ chức thực hiện thoái vốn: Ủy ban nhân dân Tỉnh Bến Tre
Địa chỉ: Số 7 Cách Mạng Tháng 8, Phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
2.    Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre
Địa chỉ: Số 26 Nguyễn Trung Trực, phường 1, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
Điện thoại: (0275) 3 826 358         Fax: (0275) 3 817 770
3.    Ngành nghề kinh doanh chính: thu gom rác thải không độc hại, xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại, ...
4.     Vốn điều lệ: 36.000.000.000 đồng, tương đương 3.600.000 cổ phần.
5.    Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 864.000 cổ phần (chiếm 24,00% vốn điều lệ).
6.    Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.
7.    Tổ chức tư vấn: Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT
8.    Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá.
-    Loại cổ phần chào bán: cổ phần phổ thông    - Giá khởi điểm: 14.630 đồng/cổ phần.
-    Mệnh giá một cổ phần: 10.000 đồng    - Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 864.000 cổ phần.
9.    Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: từ 08h00 ngày 13/02/2020 đến 16h00 ngày 24/02/2020 tại các Đại lý đấu giá.
10.    Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: trước 15h00 ngày 28/02/2020 tại các Đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.
11.    Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 03/03/2020 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.
12.    Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 04/03/2020 đến ngày 10/03/2020 tại các Đại lý đấu gía.
13.    Thời gian hoàn trả tiền cọc: từ ngày 04/03/2020 đến ngày 10/03/2020 tại các Đại lý đấu giá.

Tài liệu đính kèm.

Theo HSX