Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ VŨNG TÀU DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU NẮM GIỮ

Thứ 2, 17/02/2020

Căn cứ Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017 – 2020; Căn cứ Quyết định số 3592/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc thoái vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũn Tàu, Ban tổ chức đấu giá bán cổ phần thông báo về việc tổ chức bán đấu giá như sau:

1.    Tên tổ chức thực hiện thoái vốn: Ủy ban nhân dân Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Địa chỉ: Số 11 Trường Chinh, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa - Vũng Tàu.
2.    Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu
Địa chỉ: 199 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu, Việt Nam.
Điện thoại: (0254) 3524418 – 3854046         Fax: (0254) 3811764
3.    Ngành nghề kinh doanh chính: Dịch vụ vệ sinh đô thị; Quản lý nghĩa trang, dịch vụ mai táng; Quản lý, vận hành, duy tu sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng công cộng,….
4.     Vốn điều lệ: 54.000.000.000 đồng, tương đương 5.400.000 cổ phần.
5.    Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 1.566.000 cổ phần (chiếm 29,00% vốn điều lệ).
6.    Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.
7.    Tổ chức tư vấn: Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam-Chi nhánh HCM (VCBS-CNHCM)
8.    Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá.
-    Loại cổ phần chào bán: cổ phần phổ thông    - Giá khởi điểm: 35.100 đồng/cổ phần.
-    Mệnh giá một cổ phần: 10.000 đồng    - Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 1.566.000 cổ phần.
9.    Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: từ 08h00 ngày 18/02/2020 đến 16h00 ngày 28/02/2020 tại các Đại lý đấu giá.
10.    Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: trước 15h00 ngày 05/03/2020 tại các Đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.
11.    Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 09/03/2020 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.
12.    Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 10/03/2020 đến ngày 16/03/2020 tại các Đại lý đấu gía.
13.    Thời gian hoàn trả tiền cọc: từ ngày 10/03/2020 đến ngày 16/03/2020 tại các Đại lý đấu giá.

Tài liệu đính kèm

Theo VCBS