Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ TÂN MAI DO TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM ĐỒNG NAI NẮM GIỮ

Thứ 6, 07/12/2018

Căn cứ Quyết định số 452/QĐ-HĐTV ngày 19/11/2018 của  Hội  đồng  thành  viên  Tổng  Công  ty  Công  nghiệp Thực phẩm Đồng Nai về việc phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn đầu tư của Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai tại Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai, Ban tổ chức đấu giá bán cổ phần thông báo về việc tổ chức bán đấu giá như sau:

1.    Tên tổ chức thực hiện thoái vốn: Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai
Địa chỉ: Số 833A, Xa Lộ Hà Nội, KP.1, P. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
2.    Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty Cổ phần Gỗ Tân Mai
Địa chỉ: 84 Nguyễn Văn Hoa, Phường Thống Nhất, Thành Phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: 0251.3822258 / 0251.3823730            Fax: 0251.3823731
3.    Ngành nghề kinh doanh chính: May mặc, sản xuất ván ép; ...
4.    Vốn điều lệ: 46.623.500.000 (Bốn mươi sáu tỷ sáu trăm hai mươi ba triệu năm trăm ngàn) đồng tương đương 4.662.350 cổ phần.
5.    Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 3.269.500 cổ phần, chiếm 70,13% vốn điều lệ.
6.    Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.
7.    Tổ chức tư vấn: Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
8.    Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá.
-    Loại cổ phần chào bán: cổ phần phổ thông           - Giá khởi điểm: 36.500 đồng/cổ phần
-    Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần                - Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 3.269.500 cổ phần.
9.    Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Từ 8h00 ngày 07/12/2018 đến 16h00 ngày 18/12/2018 tại các Đại lý đấu giá.
10.    Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: trước 15h00 ngày 24/12/2018 tại các Đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.
11.    Thời gian tổ chức đấu giá: 15h00 ngày 26/12/2018 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.
12.    Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 27/12/2018 đến 16h00 ngày 02/01/2019 tại các Đại lý đấu gía.
13.    Thời gian hoàn trả tiền cọc: từ ngày 27/12/2018 đến 16h00 ngày 04/01/2019 tại các Đại lý đấu giá.

Theo HSX