Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP GỖ TÂN MAI DO TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM ĐỒNG NAI NẮM GIỮ

Thứ 3, 03/12/2019

Căn cứ Quyết định số 1028/QĐ-UBND ngày 08/04/2019 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 4328/QĐ-UBND ngày 01/12/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai về danh mục doanh nghiệp sắp xếp, cổ phần hóa và thoái vốn các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai giai đoạn 2017-2019; Căn cứ Văn bản số 12042/UBND-KT ngày 08/11/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc chuyển nhượng vốn của Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai tại Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai; Căn cứ quyết định số 452/QĐ-HĐTV ngày 23/11/2018 của HĐTV Tổng công ty về việc phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn đầu tư của Tổng công ty tại Công ty Tổng hợp Gỗ Tân Mai, Ban tổ chức đấu giá bán cổ phần thông báo về việc tổ chức bán đấu giá như sau:

1.    Tên tổ chức thực hiện thoái vốn: Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai
Địa chỉ: Số 833A, Xa lộ Hà Nội, KP.q, P.Long Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.
2.    Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai
Địa chỉ: 84 Nguyễn Văn Hoa, Phường Thống Nhất, Thành Phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: 0251.3822258 / 0251.3823730         Fax: 0251.3823731
3.    Ngành nghề kinh doanh chính: Bán buôn phân bón, hóa chất; Dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa; Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;...
4.    Vốn điều lệ: 46.623.500.000 đồng, tương đương 4.662.350 cổ phần.
5.    Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 3.269.500 cổ phần (chiếm 70,13% vốn điều lệ).
6.    Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.
7.    Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.
8.    Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá.
-    Loại cổ phần chào bán: cổ phần phổ thông    - Giá khởi điểm: 40.300 đồng/cổ phần.
-    Mệnh giá một cổ phần: 10.000 đồng    - Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 3.269.500 cổ phần.
9.    Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: từ 08h00 ngày 03/12/2019 đến 16h00 ngày 13/12/2019 tại các Đại lý đấu giá.
10.    Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: trước 15h00 ngày 19/12/2019 tại các Đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.
11.    Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 23/12/2019 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.
12.    Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 24/12/2019 đến ngày 30/12/2019 tại các Đại lý đấu gía.
13.    Thời gian hoàn trả tiền cọc: từ ngày 24/12/2019 đến ngày 30/12/2019 tại các Đại lý đấu giá.

Tài liệu đính kèm

Theo HSX