Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY MẸ - TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2

Thứ 3, 12/01/2021

Căn cứ Quyết định số 2229/QĐ-TTg ngày 26/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 2; Công văn số 10/UBQLV-NL ngày 06/01/2021 của Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về việc bổ sung số lượng cổ phần IPO từ số lượng cổ phần người lao động và tổ chức công đoàn từ chối mua theo phương án cổ phần hóa của Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 2; Công văn số 82/EVN-QLV ngày 06/01/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc bổ sung vào số lượng cổ phần IPO từ số lượng cổ phần người lao động và tổ chức công đoàn từ chối mua theo phương án cổ phần hóa được phê duyệt và Đơn đăng ký bán đấu giá cổ phần và đưa cổ phần vào giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom của Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 2, Ban tổ chức đấu giá bán cổ phần thông báo về việc tổ chức bán đấu giá như sau :  

1.    Tên doanh nghiệp bán đấu giá: CÔNG TY MẸ - TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2
Địa chỉ: 01 Lê Hồng Phong, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam.
Điện thoại: (84) - 292 – 2461507                            
2.    Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất và kinh doanh điện năng; Đầu tư và quản lý vốn đầu tư các dự án nguồn điện, các dự án năng lượng mới, năng lượng tái tạo; Quản lý, vận hành, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp thiết bị điện, cơ khí, điều khiển, tự động hoá thuộc dây chuyền sản xuất điện, công trình điện;…
3.    Vốn điều lệ: 11.866.443.670.000 đồng, tương đương 1.186.644.367 cổ phần (mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần)
4.    Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 580.120.840 cổ phần, chiếm 48,8875% vốn điều lệ.  
5.    Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.  
6.    Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam.
7.    Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá.
-    Loại cổ phần chào bán: cổ phần phổ thông    - Giá khởi điểm: 24.520 đồng/cổ phần.
-    Mệnh giá một cổ phần: 10.000 đồng    - Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 580.120.840 cổ phần.
8.    Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Từ 8h00 ngày 11/01/2021 đến 16h00 ngày 29/01/2021 tại các Đại lý đấu giá.   
9.    Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: trước 15h00 ngày 04/02/2021 tại các Đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.
10.    Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 08/02/2021 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.
11.    Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 09/02/2021 đến ngày 18/02/2021 tại các Đại lý đấu gía.
12.    Thời gian hoàn trả tiền cọc: từ ngày 09/02/2021 đến ngày 18/02/2021 tại các Đại lý đấu giá.

Tài liệu đính kèm

Theo VCBS