Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP ĐỊNH QUÁN

Thứ 5, 19/07/2018

1. Tên tổ chức chào bán (chủ sở hữu): TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP

Địa chỉ: Số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

2. Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP ĐỊNH QUÁN

- Địa chỉ: Khu công nghiệp Định Quán, xã La Ngà, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.

- Điện thoại: (0251) 3.632 288             Fax: (0251) 3.633 355

3. Ngành nghề kinh doanh: Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp và khu dân cư; Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; Xử lý chất thải rắn và lỏng trong khu công nghiệp; Sản xuất kinh doanh nước sạch.

4. Vốn điều lệ: 33.000.000.000 đồng (Ba mươi ba tỷ đồng)

5. Điều kiện tham dự đấu giá:Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp tại Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Định Quán do Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam ban hành.

6. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá:   CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NH TMCP NGOẠI THƯƠNG VN – CN. HCM

Lầu 1, Tòa nhà Green Star, 70 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 3, Tp.Hồ Chí Minh

7. Tổ chức tư vấn: CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NH TMCP NGOẠI THƯƠNG VN – CN.HCM

8. Cổ phần chào bán:

- Loại cổ phần chào bán

: Cổ phần phổ thông

- Giá khởi điểm

: 4.400 đồng/CP

- Mệnh giá

: 10.000 đồng/CP

- Số lượng cổ phần nhà đầu tư mua tối thiểu

: 100 CP

- Tổng số lượng cổ phần chào bán

: 2.668.132 CP

- Số lượng cổ phần nhà đầu tư mua tối đa

: 2.668.132 CP

9. Địa điểm cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá, công bố thông tin, nộp tiền đặt cọc:

Công ty TNHH Chứng khoán NH TMCP Ngoại Thương VN - CN.HCM: Lầu 1, Tòa nhà Green Star, 70 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 3, Tp.Hồ Chí Minh

10. Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Từ 08g00 ngày 19/07/2018 đến 16g00 ngày 24/07/2018

11. Thời gian, địa điểm nộp phiếu tham dự đấu giá: Trước 16g00 ngày 14/08/2018 tại Công ty TNHH Chứng khoán NH TMCP Ngoại Thương VN - CN.HCM.

12. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 10g00 ngày 16/08/2018 tại Công ty TNHH Chứng khoán NH TMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN.HCM.

13. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 17/08/2018 đến 16g00 ngày 24/08/2018

14. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc:Từ ngày 17/08/2018 đến ngày 21/08/2018

(Nhà đầu tư tham gia đấu giá có thể nhận: Bản công bố thông tin, Quy chế bán đấu giá trên website:www.sonadezi.com.vn, www.vcbs.com.vn và các địa điểm công bố thông tin theo Quy chế bán đấu giá do Công ty Chứng khoán NH TMCP Ngoại Thương Việt Nam ban hành)

Theo VCBS