Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ HẢI PHÒNG

Thứ 2, 27/02/2017

Căn cứ Nghị quyết số 401/CNS-HĐTV ngày 26/05/2016 của Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn – TNHH MTV về việc thực hiện thoái vốn của Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn – TNHH MTV tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gia Định và Công văn số 847/UBCK-QLCB ngày 17/02/2017 của Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc hồ sơ công bố thông tin về việc thoái vốn tại CTCP Đầu tư Phát triển Gia Định (GDI), Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH Một thành viên (CNS) xin thông báo về việc bán đấu giá như sau:

1. Tên tổ chức chào bán (chủ sở hữu): TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN – TNHH MTV

Địa chỉ: 58-60 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Tổ chức phát hành: CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIA ĐỊNH

 Địa chỉ: 67 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

 Điện thoại: (84-8) 73063399                         Fax: (84-8) 73023399

3. Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh bất động sản; Dịch vụ tư vấn bất động sản; Đầu tư tài chính, …

4. Vốn điều lệ: 378.700.000.000 đồng (Ba trăm bảy mươi tám tỷ bảy trăm triệu đồng)

5. Mục đích chào bán: Tái cơ cấu danh mục đầu tư theo chủ trương thoái vốn của Tổng Công ty tại các doanh nghiệp ngoài ngành hoặc các doanh nghiệp mà Tổng Công ty không cần nắm giữ cổ phần.

6. Điều kiện tham dự đấu giá:Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của CNS tại GDI do Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh ban hành.

7. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

                                                          16 Võ Văn Kiệt, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, Tp.Hồ Chí Minh

8. Tổ chức tư vấn: CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NH TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH TP.HCM

9. Cổ phần chào bán:

 

- Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông                          - Giá khởi điểm: 13.134 đồng/cổ phần

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần                                          - Số lượng mua tối thiểu: 100 cổ phần

- Tổng số lượng cổ phần chào bán: 2.500.000 cổ phần            - Số lượng mua tối đa: 2.500.000 cổ phần

- Bước giá: 1 (một) đồng                                                      - Bước khối lượng: 100 (một trăm) cổ phần

 

10. Địa điểm cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá, công bố thông tin, nộp tiền đặt cọc: Tại các đại lý đấu giáquy định tại Quy chế bán đấu giá do Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh ban hành

11. Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Từ 08h ngày 01/03/2017 đến 16h00 ngày 20/03/2017

12. Địa điểm, thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá:

- Nhà đầu tư bỏ phiếu tham dự đấu giá vào thùng phiếu của các Đại lý đấu giá: Trước 15h00 ngày 24/03/2017 tại các Đại lý đấu giá

13. Thời gian tổ chức đấu giá:  09h00 ngày 28/03/2017 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

14. Thời gian nộp tiền mua cổ phần:                        Từ ngày 29/03/2017 đến 16h00 ngày 07/04/2017 tại các Đại lý đấu giá

15. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc:         Từ ngày 29/03/2017 đến 16h00 ngày 04/04/2017 tại các Đại lý đấu giá

(Nhà đầu tư tham gia đấu giá có thể xem: Bản công bố thông tin, Quy chế bán đấu giá trên website:www.hsx.vn; www.cns.com.vn; www.vcbs.com.vn và các website của các Đại lý đấu giá)

Theo VCBS