Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC CẦN THƠ 2

Thứ 3, 20/12/2016

Căn cứ Công văn số 4585/UBND-KT ngày 07/11/2016 của UBND thành phố Cần Thơ về việc chuyển nhượng vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Cấp nước Cần Thơ 2; Căn cứ Công văn số 8169/UBCK-QLCB ngày 09/12/2016 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc hồ sơ công bố thông tin về việc thoái vốn của Ủy ban Nhân dân Thành phố Cần Thơ tại Công ty Cổ phần Cấp nước Cần Thơ 2, Công ty Cổ phần Cấp nước Cần Thơ 2 xin thông báo về việc bán đấu giá như sau:

- Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC CẦN THƠ 2

- Địa chỉ: 366C Cách Mạng Tháng Tám, Phường Bùi Hữu Nghĩa, Quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam.

- Điện thoại: (0710) 3881 690         Fax: (0710) 3881 690

- Website: www.capnuoccantho2.com.vn

1. Ngành nghề kinh doanh: Khai thác, xử lý và cung cấp nước – Chi tiết: Sản xuất, kinh doanh nước sạch

2. Vốn điều lệ: 117.733.160.000 đồng (Một trăm mười bảy tỷ, bảy trăm ba mươi ba triệu, một trăm sáu mươi ngàn đồng)

3. Tổng số cổ phần chào bán: 1.214.064 cổ phần (chiếm 10,312% vốn điu lệ)

4. Điều kiện tham dự đấu giá:Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của Ủy ban Nhân dân Thành phố Cần Thơ tại Công ty Cổ phần Cấp nước Cần Thơ 2 do Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành.

5. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá:   Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Số 16 Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP.HCM.

6. Tổ chức tư vấn: CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NH TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

7. Cổ phần chào bán:

- Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông                            - Giá khởi điểm: 12.350 đồng/cổ phần

- Mệnh giá:10.000 đồng/cổ phần                                             - Số lượng mua tối thiểu:100 cổ phần

- Tổng số lượng cổ phần chào bán: 1.214.064 cổ phần              - Số lượng mua tối đa: 1.214.064 cổ phần

8. Địa điểm cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá, công bố thông tin, nộp tiền đặt cọc: tại các đại lý đấu giá quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của Ủy ban Nhân dân Thành phố Cần Thơ tại Công ty Cổ phần Cấp nước Cần Thơ 2 do Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành.

9. Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Từ 08h00 ngày 21/12/2016 đến 16h00 ngày 10/01/2017

10. Địa điểm, thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: Trước 15h00 ngày 16/01/2017 tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và các đại lý đăng ký đấu giá.

11. Thời gian tổ chức đấu giá: 9h00 ngày 18/01/2017 tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

12. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 19/01/2017 đến ngày 25/01/2017

13. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 19/01/2017 đến ngày 25/01/2017

(Nhà đầu tư tham gia đấu giá có thể nhận: Bản công bố thông tin, Quy chế bán đấu giá trên website: www.capnuoccantho2.com.vn, www.hsx.vn;, www.vcbs.com.vn và các địa điểm công bố thông tin theo Quy chế bán đấu giá cổ phần của Ủy ban Nhân dân Thành phố Cần Thơ tại Công ty Cổ phần Cấp nước Cần Thơ 2 do Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành)

Theo VCBS