Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA VĂN PHÒNG THÀNH ỦY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG SÀI GÒN

Thứ 4, 08/03/2017

Căn cứ Công văn số 884/UBND-KT ngày 28/12/2016 của UBND Tp.Hồ Chí Minh kèm theo Tờ trình số 708-TTr/VPTU ngày 8/11/2016 của Văn phòng Thành ủy Tp.Hồ Chí Minh về phương án chuyển nhượng vốn của Văn phòng Thành ủy Tp.Hồ Chí Minh tại CTCP Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn và Công văn số 901/UBCK-QLCB ngày 21/02/2017 của Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc hồ sơ công bố thông tin về việc thoái vốn tại CTCP Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT), Văn phòng thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh (VPTU) xin thông báo về việc bán đấu giá như sau:

1. Tên tổ chức chào bán (chủ sở hữu): VĂN PHÒNG THÀNH ỦY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 127 Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Tổ chức phát hành: CTCP DỊCH VỤ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG SÀI GÒN

Địa chỉ: 10 Cô Giang, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại: (085) 4449999                                                           Fax: (085) 4040603

3. Ngành nghề kinh doanh: Dịch vụ điện thoại, chuyển phát bưu chính, truy cập internet, …

4. Vốn điều lệ: 1.203.917.290.000 đồng (Một nghìn hai trăm lẻ ba tỷ chín trăm mười bảy triệu hai trăm chín mươi nghìn đồng)

5. Mục đích chào bán: Thoái vốn đầu tư của VPTU tại doanh nghiệp không cần nắm giữ cổ phần.

6. Điều kiện tham dự đấu giá:Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của VPTU tại SPT do Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh ban hành.

7. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

                                                         16 Võ Văn Kiệt, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, Tp.Hồ Chí Minh

8. Tổ chức tư vấn: CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NH TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH TP.HCM

9. Cổ phần chào bán:

- Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông                           - Bước giá: 1 (một) đồng

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần                                            - Số lượng mua tối thiểu: 100 cổ phần

- Tổng số lượng cổ phần chào bán: 11.456.525 cổ phần             - Số lượng mua tối đa: 11.456.525 cổ phần

- Giá khởi điểm: 13.412 đồng/cổ phần                                      - Bước khối lượng: 1 (một) cổ phần

10. Địa điểm cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá, công bố thông tin, nộp tiền đặt cọc: Tại các đại lý đấu giáquy định tại Quy chế bán đấu giá do Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh ban hành

11. Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Từ 08h ngày 10/03/2017 đến 16h00 ngày 28/03/2017

12. Địa điểm, thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá:

- Nhà đầu tư bỏ phiếu tham dự đấu giá vào thùng phiếu của các Đại lý đấu giá: Trước 15h00 ngày 03/04/2017 tại các Đại lý đấu giá

13. Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 05/04/2017 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

14. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 06/04/2017 đến 16h00 ngày 15/04/2017 tại các Đại lý đấu giá

15. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc:Từ ngày 07/04/2017 đến 16h00 ngày 13/04/2017 tại các Đại lý đấu giá

(Nhà đầu tư tham gia đấu giá có thể xem: Bản công bố thông tin, Quy chế bán đấu giá trên website:www.hsx.vn; www.vcbs.com.vn và các website của các Đại lý đấu giá)

Theo VCBS